Προηγούμενες εκδηλώσεις

Στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών έλαβαν χώρα διάφορες εκδηλώσεις σχετιζόμενες με το ερευνητικό έργο OLEUM.

 

  • Βραδυά Ευρωπαίων Ερευνητών 2017-Μπολώνια, Ιταλία

Το Σεπτέμβριο του 2017 παρουσιάσθηκε το ερευνητικό έργο OLEUM κατά τη διάρκεια της Βραδυάς των Ευρωπαίων Ερευνητών.

 

  • Ετήσια Συνάντηση στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου-Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Η πρώτη ετήσια συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Οκτώβριο του 2017. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για όλα τα πακέτα εργασίας και κοινοπραξία συναντήθηκε για πρώτη φορά με τη Συμβουλευτική Επιτροπή των Πολλαπλών Ενδιαφερόμενων Μερών.

 

  • 31ο Διεθνές Συνέδριο EFFoST-Sitges, Ισπανία

Το Νοέμβριο του 2017 οργανώθηκε μια ειδική συνάντηση στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου OLEUM κατά τη διάρκεια του 31ου Διεθνούς Συνεδρίου EFFoST. Σ’ αυτή τη συνάντηση έγινε μια επισκόπηση του ερευνητικού έργου στην οποία αναφέρθηκαν οι αντικειμενικοί στόχοι, τα πρώτα αποτελέσματα και τα μελλοντικά σχέδια.

 

Στους επόμενους μήνες, το ερευνητικό έργο OLEUM θα είναι παρόν σε περισσότερες εκδηλώσεις με παρουσιάσεις και ειδικές συνεδρίες. Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ παρακαλουθείτε το σύνδεσμο αυτού του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις προσεχείς εκδηλώσεις.