Το δίκτυο OLEUM για τους ενδιαφερόμενους στον τομέα του ελαιολάδου.

Το δίκτυο OLEUM έχει ως στόχο τη διεύρυνση του διεθνούς σώματος εμπειρογνωμόνων στην εξέταση των ελαιολάδων συναθροίζοντας μια ευρεία κοινότητα αναλυτικών εργαστηρίων και ενδιαφερόμενων φορέων, ενεργών στην ανάλυση και την εξακρίβωση της γνησιότητας του ελαιολάδου. Μετά από διάφορες συζητήσεις στις συναντήσεις των συμμετεχόντων στο ερευνητικό έργο OLEUM, αποφασίσθηκε ότι το δίκτυο θα περιλαμβάνει δύο δράσεις. Η πρώτη, θα αποβλέπει σε σύμπραξη με την ευρεία κοινότητα των ενδιαφερόμενων για το ελαιόλαδο, η οποία θα βασίζεται στην πλατφόρμα των ομάδων LinkedIn, ενώ η δεύτερη θα αποβλέπει στη δημιουργία δικτύου μεταξύ εργαστηρίων που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την ανάλυση του ελαιολάδου και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων, που θα βασίζεται στην πλατφόρμα Basecamp. Αμφότερες οι πλατφόρμες έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η ομάδα LinkedIn έχει περίπου 42 μέλη μέχρι τώρα και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι προς το παρόν «Η ερώτηση του μήνα» όπου ένα από τα μέλη που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο OLEUM αναφέρεται σε συνήθη ερωτήματα για την ποιότητα και τη γνησιότητα του ελαιολάδου που θέτει η ευρύτερη κοινότητα (βλέπε το στιγμιότυπο οθόνης που επισυνάπτεται). Στην κύρια πλατφόρμα υποδοχής του δικτύου OLEUM, Basecamp, ετοιμάζονται προσκλήσεις προς αποστολή στους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο δίκτυο. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 150 επαφές με υποψήφιους για ένταξη στο δίκτυο. Οι σχετικές με τη δομή του δικτύου εργασίες θα συνεχιστούν (με τη δημιουργία Basecamp υποομάδων) ώστε αμφότερες οι πλατφόρμες να εμπλουτιστούν με νέα μέλη και νέα περιεχόμενα.

 

Εάν έχετε ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον σας για ένταξη στο Δίκτυο OLEUM, σύντομα θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τα οφέλη για την ένταξή σας. Ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του δικτύου OLEUM; Παρακαλώ επικοινωνήστε με το δίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης oleum@unibo.it

 

 

 

 

Σχήμα 1. Ιστοσελίδα της Oleum LinkedIn ομάδας. O ιστότοπος LinkedIn φιλοξενεί ένα γενικό για το ελαιόλαδο «Ερώτημα του Μήνα» και έχει ως στόχο την προώθηση του ευρύτερου ενδιαφέροντος για τις τεχνικές πτυχές του ελαιολάδου.

 

Σχήμα 2. Περιγραφή της ιστοσελίδας Basecamp του δικτύου του Oleum

 

Paul Brereton, Queen’s University Belfast, OLEUM WP6 Leader