Το τελικό συνέδριο OLEUM

Λόγω της πανδημίας COVID-19, το τελικό συνέδριο του OLEUM - «Καλύτερες λύσεις για την προστασία της ποιότητας και της αυθεντικότητας του ελαιόλαδου» θα ανακοινωθεί, όταν είναι δυνατόν, σύμφωνα με την κατάσταση της πανδημίας COVID-19, και θα προγραμματιστεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων και την επεξεργασία των δεδομένων.

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το έργο OLEUM θα παρουσιαστεί σε όλες τις κύριες πτυχές του:

 

  • Οι νέες και αναθεωρημένες επικυρωμένες μέθοδοι για την ποιότητα και τον έλεγχο της αυθεντικότητας του ελαιόλαδου
  • Η Τράπεζα Δεδομένων OLEUM - ένα εργαλείο πληροφορικής για τους ελέγχους συμμόρφωσης στον τομέα του ελαιόλαδού
  • Η βιωσιμότητα του δικτύου OLEUM

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το OLEUM στο Τwitter ή στην ιστοσελίδα του OLEUM.