Εισαγωγή στο 3ο ενημερωτικό δελτίο OLEUM

OLEUM – πάνω από τα μισά του δρόμου μέχρι το τέλος αυτής της συναρπαστικής διαδρομής!

Το ερευνητικό έργο OLEUM έχει διανύσει πλέον πάνω από τα μισά του δρόμου για το αναμενόμενο τέλος του. Ο χρόνος τρέχει τόσο γρήγορα!

 

Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι σε θέση να σας ενημερώνω ότι πολλά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί χάρη στην πολύτιμη συνεργασία και τις προσπάθειες όλων των συμμετεχόντων εταίρων και αυτά αναφέρονται συνοπτικά στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου OLEUM έχουν αναπτυχθεί και επικυρωθεί οι πρώτες καινοτόμες αναλυτικές μέθοδοι για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αυθεντικότητας του ελαιολάδου, όπως συνοψίζεται εδώ . Η δοκιμή δυο υλικών αναφοράς χρήσιμων για την υποστήριξη της γευσιγνωστικής δοκιμασίας είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ διάφορες αναλυτικές προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ελαιολάδου είναι υπό διερεύνηση.

 

Το δίκτυο OLEUM συγκροτήθηκε με στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας των θεσμικών οργάνων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών για την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να εφοδιάσουν την παγκόσμια κοινότητα- τεχνικούς και καταναλωτές - με ακριβείς και προσιτές πληροφορίες. Η επικύρωση τεσσάρων αναλυτικών μεθόδων με την ενεργό συνεισφορά των εταίρων του δικτύου OLEUM αναμένεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα.

 

Η βάση δεδομένων OLEUM θα είναι σύντομα έτοιμη για χρήση.

 

Έχουν παρουσιαστεί επίσης, προς δημόσια διάδοση, γραφήματα που αναφέρονται στην παραγωγή του ελαιολάδου και στον τρόπο αναγνώρισης ενός καλής ποιότητας εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, καθώς και σύντομο βίντεο παρουσίασης του ερευνητικού έργου

 

Έχουμε παρουσιάσει επιτυχώς τα αποτελέσματα σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια και μας περιμένει μια εποχή νέων παρουσιάσεων. Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτού του ενημερωτικού δελτίου, το δελτίο είναι διαθέσιμο σε έξι γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά), χάρη στη συνεργασία ορισμένων εταίρων.

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του OLEUM έχει συνεχή συμβολή στο ερευνητικό έργο παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές.

 

Εάν είστε ένα θεσμοθετημένο ή ένα ιδιωτικό εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, μια εταιρεία παραγωγής ή διάθεσης ελαιολάδου, ή μια εταιρεία που θέλει να προτείνει τα επιστημονικά όργανα και τον αναλυτικό εξοπλισμό της ώστε να δοκιμαστούν, σας συνιστώ θερμά να παρακολουθείτε τον ιστότοπο του ερευνητικού έργου (http://www.oleumproject.eu) και να στέλνετε τυχόν αιτήματα για πληροφορίες ή να γίνεται μέλη του δικτύου OLEUM με την αποστολή ενός e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση oleum@unibo.it.

 

Tullia Gallina Toschi (tullia.gallinatoschi@unibo.it), Τμήμα Γεωργικών Επιστημών και Επιστήμης Τροφίμων (DISTAL) - Alma Mater Studiorum – Πανεπιστήμιο Μπολώνιας, Συντονίστρια του ερευνητικού έργου OLEUM.